Bay về phía mặt trời!

Bay về phía mặt trời!

Vì mây không buồn bã.Nên trời xanh một màu.Nếu em không vội vã?Mình có kịp gặp nhau? Thơ: Linhtumblr Ảnh:...

Bãi bồi sông Trà Bồng

Bãi bồi sông Trà Bồng

Thuyền trôi trên sông vắng.Ai giấu nắng đâu rồi?Sông buồn ôm mây nhớ. Một khoảng trời xanh trôi. Thơ: Linh Tumblr...